Książkowe mole nie gryzą

Działanie projektowe o tym tytule jest przeznaczone dla uczniów klas pierwszych. Polega na prezentacji na każdej godzinie wychowawczej (do końca roku szkolnego) najciekawszej książki metodą booktalkingu lub inną wybraną przez ucznia. Książka może być wypożyczona z naszej biblioteki szkolnej. Działaniem powinni być objęci wszyscy uczniowie klas pierwszych Centrum. Za jego realizację odpowiedzialni są wychowawcy klas pierwszych - każda prezentacja powinna być odnotowana w temacie godziny wychowawczej. Nad prawidłowym przebiegiem czuwać będzie koordynator projektu. Cennych wskazówek udzielą bibliotekarki Centrum - mgr Urszula Gbyl, mgr Aneta Zapora, mgr Iwona Paliga. 

Czekamy na zaproszenie. Chętnie posłuchamy, w jaki sposób uczniowie prezentują swoje bestsellery.

Pamiętajcie, że na koniec roku powstanie lista książkowych hitów!

Zse1
juniormedia
biblioteka sosnowiec