ICIM

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

zostało otwarte w roku szkolnym 2005/2006. Składa się z czterech komputerów, drukarki laserowej monochromatycznej i skanera. Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”.

szkoa 034b

ICIM służy miedzy innymi uczniom i nauczycielom poprzez:
1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
2. Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

Zse1
juniormedia
biblioteka sosnowiec