Opisy bibliograficzne

 

Opis książki


Nazwisko i imię autora, tytuł, kolejność wydania, rok wydania, nr ISBN

Przykłady:

Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd.3, 1982, ISBN 83-06-00041-2

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, Pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego, 2002, ISBN 83-04-04606-7


Opis fragmentu książki


Nazwisko i imię autora, tytuł książki, kolejność wydania, rok wydania, nr ISBN, tytuł fragmentu książki, nr stron na których znajduje się fragment

Przykład:

Łuczak Maciej, Rejs czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie, 2002, ISBN 83-7337-189-3, I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35


Opis artykułu w książce (pracy zbiorowej)


Nazwisko i imię autora artykułu, tytuł artykułu, tytuł pracy zbiorowej, imię i nazwisko redaktora, kolejność wydania, rok wydania, nr ISBN, nr stron na których znajduje się artykuł

Przykład:

Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce, W: Dziennikarstwo i świat mediów, Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego, Wyd.2, 2000, ISBN 83-7052-804-X, s. 83-102

Opis fragmentu Biblii
Zdrada Judasza (Ewangelia według św. Mateusza), W: Pismo św. Starego i Nowego Testamentu, Wyd.3 popr, 1980, ISBN 83-7014-218-4, s.1153 [26,14-26,16]


Opis artykułu w czasopiśmie


Nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, nr czasopisma, nr stron

Przykłady:

Kopacz Grzegorz, Z prokuratora adwokat, „Press” 2003 nr 9 s. 32-35

Recenzja w czasopiśmie
Maciej Lepianka, I w następnym dniu, Warszawa 1996. Rec. Lipka Krzysztof, Granica realizmu i fantazji, „Nowe Książki” 1997 nr 7 s. 48

Wywiad
Kieślowski Krzysztof: Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn. „Polityka” 1992 nr 50 s.12


Dokumenty elektroniczne


Autor

- Tytuł (w formie występującej w źródle)

- Typ nośnika podany w nawiasie kwadratowym np.: [online], [Cd-ROM], [dyskietka]

- Wydanie (wersja)

- Miejsce wydania

- Wydawca

- Data wydania

- Data aktualizacja

- Data dostępu podana w nawiasie kwadratowymdla dokumentów online

- Warunki dostępudla dokumentów online 

- ISBN

Opis elektronicznej książki
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja 1.0.3.16, Łódź, PRO-Media CD, 1998, ISBN 83-7321-731-3

Opis fragmentu elektronicznej książki
Kopaliński Władysław, Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM], Wersja 1.00.000, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A, 2000, Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych, ISBN 83-01-13194-2

Opis artykułu z elektronicznego czasopisma

Mikołuszko Wojciech, Były dwa gatunki człowieka! W: „Gazeta Wyborcza” [online], 27.10.2004, [dostęp 28 października 2004], Dostępny   w World Wide Web:


 

Opis obrazu ze strony internetowej


Nazwisko i imię twórcy, tytuł dzieła, forma dzieła, wymiary dzieła, miejsce przechowywania, typ nośnika, data powstania dzieła, data dostępu, warunki dostępu (adres strony internetowej)

Da Vivci Leonardo, Mona Lisa, olej na desce, 97x53 cm, Luwr Paryż [online], 1503-1507, [dostęp 9 listopada 2010 roku], Dostępny <http://pl.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa>


Opis rzeźby ze strony internetowej


Nazwisko i imię twórcy, nazwa dzieła, wymiary dzieła, miejsce przechowywania, typ nośnika, data powstania dzieła, data dostępu, warunki dostępu (adres strony internetowej)

Michał Anioł, Dawid, marmur, 517, Galleria dell’Accademia Florencja [online], 1501-1504, [dostęp 9 listopada 2010 roku], Dostępny <http://pl.wikipedia.org/wiki/Dawid_%28rze%C5%BAba%29>

Ilustracje obrazów i rzeźb zaczerpnięte z książek opisuje się jako artykuł
w książce (pracy zbiorowej).


Opis filmu


Nazwisko i imię reżysera, tytuł filmu, rok produkcji

Wajda A. (reż.), Pan Tadeusz, 1999

 

Zse1
juniormedia
biblioteka sosnowiec